facebook

Uprawnienia elektryczne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich pragnie poinformować, że z dniem 10.02.2011r. przy przedstawicielstwie w Gliwicach została utworzona Komisja Kwalifikacyjna nr 671 o zasięgu ogólnopolskim, która uprawniona jest do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretarzem komisji Panem Lesławem Kmiecikiem pod numerem telefonu

501 036 672

506 266 804

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy szkoleniowe.

 

Szkolenia wraz z egzaminami na uprawnienia energetyczne są prowadzone na terenie całego kraju!

 


Ważność świadectw kwalifikacyjnych wydanych bezterminowo


          W dniu 3 maja 2010r. upłynęła ważność świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach eksploatacji lub dozoru wydanych bezterminowo. Związane jest to z Ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2005 Nr 62. poz. 552), obowiązującą od 3 maja 2005 roku, która wprowadza istotne zmiany do tekstu dotychczas obowiązującego prawa energetycznego. Między innymi przywrócony został w art. 54 ustawy obowiązek sprawdzenia co 5 lat kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. W związku z tym świadectwa kwalifikacyjne wydane dotychczas bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów, zgodnie z art. 16 ustawy jw. zachowywały ważność tylko do dnia 3 maja 2010 r., tj. przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy (data wejścia w życie 3.05.2005r.)

 

  Z nami kurs oraz uprawnienia elektryczne.