Uprawnienia elektryczne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich pragnie poinformować, że z dniem 10.02.2011r. przy przedstawicielstwie w Gliwicach została utworzona Komisja Kwalifikacyjna nr 671 o zasięgu ogólnopolskim, która uprawniona jest do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretarzem komisji Panem Lesławem Kmiecikiem pod numerem telefonu

501-036-672

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy szkoleniowe.

 

Szkolenia wraz z egzaminami na uprawnienia energetyczne są prowadzone na terenie całego kraju!

telefony kontaktowe do przedstawicieli na terenie kraju:

Infolinia: +48-801-009-714 

Warszawa: 22-300-08-96

Kraków: 12-362-51-64

Poznań: 61-641-63-66

Wrocław: 71-712-82-88

Opole: 77-547-00-42

Zielona Góra: 68-419-01-83

Katowice: 32-700-93-27

Szczecin: 91-885-13-20

Gdańsk: 58-742-10-06

Toruń: 56-649-41-96

Gliwice: 32-247-37-79

Bielsko Biała: 693-823-497


Ważność świadectw kwalifikacyjnych wydanych bezterminowo


          W dniu 3 maja 2010r. upłynęła ważność świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach eksploatacji lub dozoru wydanych bezterminowo. Związane jest to z Ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2005 Nr 62. poz. 552), obowiązującą od 3 maja 2005 roku, która wprowadza istotne zmiany do tekstu dotychczas obowiązującego prawa energetycznego. Między innymi przywrócony został w art. 54 ustawy obowiązek sprawdzenia co 5 lat kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. W związku z tym świadectwa kwalifikacyjne wydane dotychczas bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów, zgodnie z art. 16 ustawy jw. zachowywały ważność tylko do dnia 3 maja 2010 r., tj. przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy (data wejścia w życie 3.05.2005r.)

 

  Z nami kurs oraz uprawnienia elektryczne.