Dlaczego warto korzystać z rządowego programu Aktywna Tablica?

Dlaczego warto korzystać z Active Blackboard?

Przy wszystkich wadach polskiego systemu edukacji, nowoczesne pomoce dydaktyczne coraz częściej pojawiają się w polskich szkołach. Te pomoce dydaktyczne zapewniają wyższą jakość nauczania i mogą być dostosowane do najnowszych trendów i sprzętu, z którego uczniowie korzystają na co dzień. Jakie są inne korzyści z zastosowania w szkole „Aktywnej tablicy”? Czy możliwe jest sfinansowanie takiego przedsięwzięcia?

Nowoczesne technologie a polska edukacja

Większości uczniów nauka w XXI wieku kojarzy się z niewygodnym obowiązkiem. Mimo że każdy musi się uczyć, powszechne jest poczucie, że edukacja w Polsce jest prowadzona w taki sam sposób jak u naszych rodziców. Sprzęt używany w szkole często nie spełnia standardów. Warto korzystać z nowoczesnych technologii, takich jak gogle VR. Przedmioty te rozbudzają ciekawość młodych ludzi i sprawiają, że są bardziej zainteresowani nauką. 45 minut kojarzyć im się będzie z aktywnością i kreatywnymi pomysłami na prowadzenie zajęć.


Ministerstwo Edukacji Narodowej stara się jak najlepiej wykorzystać takie środki. Przykładem programu, który poprawia wyposażenie sal lekcyjnych, jest Aktywna Tablica. Ma on na celu rozwój umiejętności uczniów i infrastruktury szkolnej.

Na czym polega program „Aktywna tablica”?

„Aktywna tablica” (program rządowy) to program, w którym zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup wyposażenia sal lekcyjnych. Kwota dofinansowania na lata 2020-2024 wyniesie 361 455 000 zł. Szkoła może wnieść wkład własny w wysokości 20%, a pozostałe 20% może być dofinansowane w wysokości do 80% wartości tych urządzeń.

Jak wygląda wsparcie udzielane w ramach programu „Aktywna tablica”?

Sprzęt ten może być zakupiony zarówno przez szkoły publiczne, jak i prywatne (podstawowe, średnie i techniczne, zawodowe):

  • Tablica interaktywna
  • Tablica interaktywna wyposażona w projektor o bardzo krótkim rzucie
  • Projektor lub projektor ultrakrótkiego rzutu
  • Głośniki lub inny sprzęt do odtwarzania dźwięku
  • Monitor interaktywny z ekranem dotykowym o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
  • Oprogramowanie lub materiały edukacyjne specjalizujące się w ICT, takie jak wirtualne laboratoria i materiały do nauczania robotyki.

O wsparcie mogą się również ubiegać ośrodki edukacyjne kształcące uczniów niewidomych lub słabo widzących. Mogą one przeznaczyć pieniądze na pomoce dydaktyczne, takie jak drukarki brajlowskie, drukarki 3D lub drukarki reliefowe.

Szkoły średnie i podstawowe mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 17500 zł, przy czym wkład własny nie może przekroczyć 3500 zł. Uczniowie z niepełnosprawnością lub innymi dysfunkcjami mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 43 775 zł. Na wsparcie mogą liczyć szkoły specjalne dla osób niedowidzących lub niewidomych w wysokości 125 000 zł.

Zachęcamy dyrektorów szkół oraz wszystkie inne osoby do zainteresowania się programem „Aktywna tablica” na stronach rządowych.